ZŠ Horní Kostelec se představuje

V budově základní školy Horní Kostelec je 5 tříd 1. stupně (tj. 98 žáků), školní družina a školní jídelna.

Do června 2006 byla naše škola samostatná, od září 2006 je připojena k ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci jako její odloučené pracoviště.

Přestože patříme mezi malé školy, máme dětem co nabídnout. Jsme mladý kvalifikovaný učitelský sbor a nadále se každoročně vzděláváme ve vybraných kurzech. Při vyučování klademe především důraz na individuální přístup ke každému dítěti. Pro žáky je od 1.ročníku zajištěna výuka anglického jazyka, pro 3. a 4.třídu plavecký výcvik.

Podle zájmu otevíráme každý rok několik kroužků.

Tradicí se stal podzimní pěší výlet rodičů a dětí. Každý rok na podzim pořádáme Den otevřených dveří.

Škola je velmi dobře materiálně vybavena. Nechybí zde množství demonstračních pomůcek,nová počítačová učebna s různými výukovými programy pro všechny ročníky, zrekonstruovaná tělocvična.

V létě 2013 proběhla rekonstrukce – výměna oken, dveří, zvětšení školní jídelny.

V roce 2015 byly třídy vybaveny novým nábytkem. Ve všech třídách jsou instalovány interaktivní tabule.

V roce 2017 proběhla rekonstrukce školní knihovny, která byla vytopena v roce 2015.Byla vybavena novým nábytkem. Pro naše čtenáře byla opět otevřena v dubnu.

Za školou bylo v roce 2016 nově zprovozněno víceúčelové hřiště.

Od září 2018 máme v počítačové učebně nové počítače.

V létě 2019 přibyla k budově školy pergola.

Přejeme příjemné chvíle na stránkách Základní školy Horní Kostelec.

ZŠ Horní Kostelec | Škola

přístupnost | administrace | created by Vratislav Ansorge 2004 - 2021